Pris for blodrensing

  • naturvitenskap

Dette er særlig aktuelt ved hjerteoperasjoner.

Med ultralyd blir fettpartikler og blod adskilt inne i en liten kanal.

En stående lydbølge skaper høyere trykk ved kantene. Der samler fettpartiklene seg og kan dreneres bort, skriver svenske Ny Teknik. Det rene blodet kan pumpes tilbake i pasienten.

Disse små renseanleggene er engangsanlegg. Nå er utfordringen å lage dem billige nok.