NYHETER_BYGG

Pris for beste stålkonstruksjon

Prisen er ment å oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner og inspirere til nye ideer og løsninger.

Arkitekturen må være en stålkonstruksjon. Konstruksjonen skal ha kvaliteter både hva angår estetikk, utforming og funksjon. Materialet skal være utarbeidet i løpet av de siste to år.

Frist for innlevering er 17. mars og prisen deles ut på konferansen Norsk Ståldag 26. oktober i år. ALA

Les mer om: