IKT

Prestisjekurs- til hverdags

Hvorfor gjøre noe andre allerede har gjort innenfor e-læring, tenkte firmaet Edvantage Group. Fremfor å utvikle plattformer eller lage innhold selv, har bedriften derfor inngått avtaler med ulike leverandører: Edvantage Goup pakker innhold – etter kundens behov.

– Vi kan tilrettelegge, men vil ikke produsere læringen, påpeker administrerende direktør Thomas Berglund. Han påpeker at Edvantage Groups oppgave er å utvikle metoder for å integrere læringen i bedriftene.

– Passer glimrende

Edvantage Group ble etablert den 1. september i fjor og har 14 ansatte med kontor i Oslo og London. Berglunds egne erfaringer fra arbeidslivet er utgangspunktet for forretningsideen.

– Jeg har jobbet i ulike store bedrifter og blitt pådyttet mye utdanning av arbeidsgiverne mine. Man kan spørre seg hva de har fått tilbake. Det er et tankekors at mange av dem som har gått på ulike privilegerte utdanninger, forsvinner ut av bedriften etterpå, sier Thomas Berglund.

Hvis de ansatte hadde fått være med på å løse et bedriftsproblem i stedet for å delta på et eksklusivt kurs, mener han at utbyttet ville ha blitt mye større for både bedriften og de ansatte. – Først når du og jeg deler informasjon med hverandre og diskuterer erfaringer, kan læringen virkelig ta av. Til det passer e-læring og Internett glimrende, hevder Berglund.

Læring i praksis

Edvantage Group har utviklet en egen metode som kalles colearning. Poenget er å kombinere læring og praksis for at læringen skal integreres i sosiale situasjoner. En del av metoden er å utvikle såkalte learning communities, fellesskap der læring integreres i praksis. Lederforum og trainee-forum er eksempler på slike lærefellesskap.

Berglund understreker at menneskelig kontakt aldri kan erstattes verken av chat-rooms eller annet, men teknologiske løsninger kan videreføre dynamikk og bygge nettverk.

De ulike teknologiske plattformene har Edvantage Group tilgang til gjennom avtaler med ledende amerikanske leverandører. Bedriften fikk som aller første firma rett til å distribuere det amerikanske firmaet Pensares plattform, den var først i Europa som fikk avtale med University Access og kan dessuten distribuere løsninger fra SkillSoft. Gjennom sine avtaler har virksomheten tilgang til læring blant annet fra Harvard University, Duke University (Wharton) og Insead. Slik kan de tilby mer enn 500 kurstitler og plukke ut de delene av ulike kurs som er interessante for bedriftene.

Læring via ASP

– Vi kan tilrettelegge for bedriftene, for eksempel ved å plukke ut hvilke deler som er relevante for dem. Bedriftene kan selv skreddersy ved å legge inn egne oppgaver eller verktøy. Systemet må samtidig være slik at det er lett å ta til seg informasjon fra omverdenen stadig vekk – for eksempel med lenker til nettsteder og nyheter relatert til den enkeltes interesseområde, forklarer Berglund.

Selv om lista over påståtte fordeler ved e-læring er lang, har det fortsatt ikke tatt av i Norge. Kostnader er trolig en del av forklaringen – nettbaserte kurs har hittil vært basert på å kjøpe lisenser. Det kan bli kostbart for spesielt små og mellomstore bedrifter.

Edvantage Group har gått sammen med Unison og Hewlett Packard for å tilby e-læring gjennom Unisons Application service provider (ASP)-senter. – Slik er programvare og læring tilgjengelig hele tiden – kundene betaler bare for den tiden de bruker programmene. E-læring gir trening og kompetanseheving for ti prosent av kostnadene som en norsk gjennomsnittsbedrift budsjetterer med pr. ansatt, hevder administrerende direktør Nils Jakob Kringlebotten i Unison.

Les mer om: