BYGG

Presset øker mot Jernbaneverket

Jernbaneverket hevder det mangler jernbanekompetanse i Norge. - Ikke sant, mener en samlet bransje.
Jernbaneverket hevder det mangler jernbanekompetanse i Norge. - Ikke sant, mener en samlet bransje. Bilde: Scanpix
Joachim Seehusen
8. nov. 2010 - 12:25

Entreprenørenes fempunktsplan

BNL og EBA foreslår følgende fem punkter for økt satsing på vedlikehold av jernbane:

  1. Mer helhetlig kontraktsstrategi – redusere graden av oppsplitting av kontrakter
  2. Legge til rette for effektiv godkjenning av maskiner
  3. Bedre sportilgang i helger og nattetid
  4. Utvidelse av sesongen ved tidligere oppstart av vedlikeholdsarbeider
  5. Bedre utnyttelse av kritisk kompetanse

Entreprenørene ønsker seg en helt ny kontraktsstrategi fra Jernbaneverket, som i dag i stor grad splitter opp kontraktene for å få økt konkurranse.

– Det er irrasjonelt fordi det gir dårlig kapasitetsutnyttelse og ineffektiv ressursbruk, sier Audun Lågøyr, næringspolitisk direktør i BNL.

POSITIV: Audun Lågøyr i BNL har allerede startet arbeidet.
Rolleblanding IRRASJONELT: Audun Lågøyr og BNL mener Jernbaneverket opptrer irrasjonelt og vil ha større kontrakter. Leif Hamnes

Rolleblanding

Lågøyr antyder at Jernbaneverket, som tar deler av arbeidene selv og setter deler av det ut på anbud, ikke helt ser egen begrensning.

– Det virker som om de sliter med rolleblanding mellom å være byggherre og å være utførende. Det kan også se ut som om de ønsker å ta flere av prosjektene selv enn de har kapasitet til. Da ender det med at de må leie inn et par mann her og en maskin der uten at man får god fremgang. Med den kapasiteten vi har i dag er det ingen problemer å få større innsats, men det krever at Jernbaneverket opptrer på en annen måte.

Les også:

Spørretime

Høyres Ingjerd Schou tok opp problemstillingen i Stortingets spørretime. Hun viste til at det på Vestfoldbanen er syv forskjellige entrepriser og syv entreprenører som skal dele på 14 km dobbeltspor.

I Kleppas forholdsvis lange svar er det en enkelt setning som er interessant: Jernbaneverkets erfaring er at store entrepriser/pakker av entrepriser gir redusert konkurranse og høyere prosjektkostnader.

Hun viste også til et konkret tilfelle der sammenslåing av to mindre entrepriser førte til prisøkning fra entreprenøren AF Gruppen.



Manglende innsikt GALT: - Det er direkte galt at kostnadene går opp ved større kontrakter, sier Skanska-direktør Petter Eiken. Joahim Seehusen

Manglende innsikt

Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge, er svært kritisk til dette.

Han viser til at Jernbaneverket kun har to eksempler og at begge stammer fra en tid da det var langt mindre ledig kapasitet enn i dag.

I en e-post skriver han: "Jeg synes ikke det er belegg for at JBV kan hevde at de har forsøkt å sette ut større pakker. De hevder at prisen går opp på grunn av økt risiko. Dette er direkte galt, og skyldes trolig manglende innsikt i næringen og manglende dialog med dens aktører. Jeg har i min karriere alltid gitt rabatt for løsninger som senker kostnadene".

Økte kostnader

Eiken legger til at de har gjort interne regnestykker om konsekvensene av å dele opp OPS-prosjektet Skanska hadde på Orkdalsvegen i Trøndelag.

– Våre kostnader hadde økt med 60 millioner i ren administrasjon. I tillegg kommer alle grensesnittsproblemene mellom delentrepriser, og manglende synergier i utstyrsutnyttelse og massehåndtering. Dette er nok vesentlig større beløp. Jeg tror kontraktsfilosofien hos vei- og baneutbyggere skyldes at splitting gir flere konkurrenter, og en blind tro på at veldig mange konkurrenter sikrer effektivitet. Stort mer feil kan man ikke ta. Konkurranse er selvsagt bra, men kriterier som hadde vektlagt kompetanse og samarbeidsholdninger, samt arbeidsstykker som muliggjorde rasjonell drift og innovasjon hadde gitt oss mer vei og bane for pengene. Her tror jeg dessverre det er nødvendig med sterkt politisk press for å endre fastlåste holdninger i de statlige utbyggingsorganisasjonene.



Vil stresse departementet

Ingjerd Schou var heller ikke fornøyd med svaret fra samferdselsministeren:

– Jeg vil ikke gi meg, jeg skal følge opp hvert eneste prosjekt og stresse både Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket. Entreprenørene har gode kort på hånden og jeg opplever at det er mer moderne tenkning i deler av regjeringen enn hva sittende statsråd bedriver, sier Schou.