ARKIVNYHETER

Prekvalifisering for bybanen

29. april går fristen ut for å prekvalifisere seg for den største entreprisen på andre byggetrinn av bybanen. Den som får kontrakten skal blant annet støpe en kulvert over Fanaveien med en holdeplass oppå.
29. april går fristen ut for å prekvalifisere seg for den største entreprisen på andre byggetrinn av bybanen. Den som får kontrakten skal blant annet støpe en kulvert over Fanaveien med en holdeplass oppå. Bilde: Ill.: Bybanen Utbygging

Første byggetrinn av bybanen, som åpnes 22. juni, går mellom Bergen sentrum og Nesttun. Nå står andre byggetrinn for tur. Det går fra Nesttun til Rådal, en strekning på 3,6 km. En god del av banen går parallelt med fylkesveg 582, også kjent som Fanaveien. Deler av denne vegen må flyttes til siden for å gi plass til banen. Entreprisene vil derfor omfatte mye vegarbeid.

Fristen som går ut 29. april gjelder den største entreprisen. Den omfatter grunnarbeid på en 2,1 km lang strekning, hvorav to tunneler utgjør 850 meter. Dagstrekningene går parallelt med Fanaveien.

Entreprisen omfatter bygging to holdeplasser for bybanen. Den ene skal ligge på en kulvert som over Fanaveien. En overgangsbru for gående og syklende inngår i denne entreprisen.

De som blir prekvalifiserte til å gi anbud, får konkurransegrunnlaget i slutten av mai. Anbudsfristen går ut i august.

Den neste entreprisen omfatter ca. en kilometer av banen. På litt over halvparten av strekningen går den parallelt med Fanaveien. Entreprisen omfatter blant annet en holdeplass og en overgangsbru for biltrafikk. De prekvalifiserte kan begynne å regne anbud i juni.

Les mer om: