PRAKTISK REGULERINGSTEKNIKK

Movie Time: Reguleringsteknikk!

Finn Haugen, ved Høgskolen i Telemark, har utviklet et antall undervisningsvideoer innen automatisering, som han gjerne deler med Automatiserings lesere.

Opplæringsvideoer innen reguleringsteknikk kan være en kjekk sak for å få grepet på blant annet kaskadekopling, foroverkopling og regulatorinstillinger (Ill. Siemens).
Opplæringsvideoer innen reguleringsteknikk kan være en kjekk sak for å få grepet på blant annet kaskadekopling, foroverkopling og regulatorinstillinger (Ill. Siemens).

Samlingen er døpt TechVids. Eksempler på temaer som er dekket, er PID-regulering, foroverkopling, kaskaderegulering, regulatorinnstilling.

- Videoene kan brukes fritt i undervisning ved skoler og universiteter og av enkeltpersoner, forteller Haugen. Han legger til at organiserte undervisningsaktiviteter i næringslivet må avtales. 

 

Videoene er basert på gjennomgang av Powerpoint-lysark og kjøring av simulatorer med innleste kommentarer.

- Simulatorene er tilgjengelige fra TechVids hjemmeside, slik at brukeren kan kjøre simulatoren selv, samtidig som videoen spilles av, fortsetter han.

- Det er utviklet over 10 videoer. 

 

Videoene kan avspilles direkte i nettlesere (med Flash-støtte). 

 

Her er hjemmesiden for TechVids: http://home.hit.no/~finnh/videos/ 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.