Powel-system til Energi E2

Systemet skal benyttes i døgnkontinuerlig drift ved driftssentralen hos Energi E2 for planlegging av el- og varmeproduksjon.

Samlet kontraktsverdi er på ca. sju millioner kroner.

Løsningen fra Powel betyr redusert administrativt arbeid, økt kvalitet på planleggingen og dermed større inntjening på kraftproduksjonen. Leveransen har startet og skal være avsluttet til sommeren.

Det er inngått en opsjon på ytterligere leveranser i løpet av en treårsperiode.

Les mer om: