Positiv til automatbane

NITO har mange medlemmer som arbeider hos Telenor på Fornebu. Konserntillitsvalgt Harald Stavn sier til NITOs nettavis at dersom ikke automatbanen til Fornebu hadde blitt nevnt i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, kunne man glemt den til etter 2015.

NITO har engasjert seg sterkt for å få en tilfredsstillende kollektivløsning til Fornebu. - Det er negativt at man skal komme tilbake til utredningen får arbeidet starter. Banen bør stå ferdig innen utgangen av 2005, sier Stavn.

(lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå