Positiv til automatbane

NITO har mange medlemmer som arbeider hos Telenor på Fornebu. Konserntillitsvalgt Harald Stavn sier til NITOs nettavis at dersom ikke automatbanen til Fornebu hadde blitt nevnt i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, kunne man glemt den til etter 2015.

NITO har engasjert seg sterkt for å få en tilfredsstillende kollektivløsning til Fornebu. - Det er negativt at man skal komme tilbake til utredningen får arbeidet starter. Banen bør stå ferdig innen utgangen av 2005, sier Stavn.

(lh)