SAMFERDSEL

Posisjonerer skip

Kontraktene med de to verftene Singapore Technologies Marine Ltd. og Yantai Raffles Shipyard Pte Ltd har en samlet verdi av ca. 27 millIoner kroner og inneholder opsjon på leveranser til ytterligere tre skip. Skipene bygges for det amerikanske rederiet Tidewater Marine i New Orleans.

Dynamisk posisjonering betyr at propeller holder et skip i riktig posisjon i forhold til vind, strøm og bølger. Avanserte målesystemer sørger for å gi motorer og propeller nødvendig informasjon til å motvirke kreftene som virker på skipet. (ts)

Les mer om: