NETTARKIV

Populær vedlikeholdsmesse

Renhold fikk flest besøkende. Denne messen er kommet i stedet for de to fagmessene Renhold Scandinavia og Industrielt Renhold.

På denne messen konsentrerte utstillerne seg om maskiner, kjemikalier og rekvisita for renholdsbransjen. Det fantes også innendørs miljøprodukter som gulvbelegg, vegg- og takbekledning for å vise hvordan det kan legges grunnlag for et effektivt renhold – og et riktig inneklima.

Sterke foredrag

Drift & vedlikehold hadde 60 påmeldte til konferansen 6. og 7. mars og 22 til den 8. da det var workshop på agendaen under stikkordet Resultatorientert vedlikehold.

Blant foreleserne var Siegfried Rehberg fra Du Pont, Snorre Sklet fra Sintef, Erik Forberg fra Statens forurensningstilsyn og Håkan Berndtsson fra Volvo Cars.

Andre matnyttige foredrag kom fra Jacob Rød og |Erik Jensen fra Hydro Produksjonspartner, Nils Gjelsten, Hunsfoss Fabrikker og Erik Østby fra Veritas.

Suksess

Den tid er forbi da vedlikeholdet betraktes som et nødvendig onde. I dag spiller vedlikeholdet en fundamental rolle i en effektiv produksjonsprosess, sa Jacob Røed i sitt foredrag om systematisk produksjon for å optimalisere produksjonsleddet i verdikjeden.

Ved Hunsfoss fabrikker satte de ut vedlikeholdet. Det førte til suksess for Hunsfoss, men ble ganske tøft for vedlikeholdsleverandøren. Hunsfoss fabrikker har fått økt service og effektivitet og reduserte kostnader og kan tenke seg å gi vedlikeholdsleverandøren mer ansvar.

Les mer om: