Populær protokoll





Dette sies å være en av de mest populære protokollene i industrien i dag. ADAM-5000/TCP lar seg derfor lett integreres i HMI programvare som i dag har støtte for Modbus/TCP.