NETTARKIV

Polyteknisk forening.

Foreningen feirede tirsdag den 8de sit 50-årsjubileum ved en særdeles stilfuld og hyggelig fest, der var præget af den bedste og kordialeste stemning.

Efter modtagelse af en række deputationer gik man kl. 6 ½ til festmiddagen, hvorefter punchebord med foredrag, taler og sang. Et udførligt referat af den vellykkede festlighed vil indtages i næste numer av ugebladet.

Les mer om: