Politisk sommel

Blant annet nevnes sommel med dobbeltsporet Oslo – Asker.

Det får meg til å tenke på et kåseri jeg hørte i radio for mange år siden. Det gjaldt en del av de vedtak som var fattet, men som aldri ble satt ut i livet, og det var ganske mange. Det eneste jeg husker var at det i 1922 (!) ble vedtatt i Stortinget å forlenge Raumabanen fra Åndalsnes til Ålesund.

Jeg passerte Åndalsnes nylig, og såvidt jeg kunne se fra bilvinduet, var det ingen særlig togtrafikk vestover derfra. Det kunne være interessant å få vite om vedtaket fremdeles står ved makt? I så fall burde man i god tid forberede markering av 80-årsjubileet neste år, f.eks. ved å møte opp i Samferdselsdepartementet og NSB, medbringende kaffe og bløtkake med et passende antall lys.

Det har forundret meg at ikke de driftige sunnmøringer har laget bråk, men jeg har funnet forklaringen, tror jeg: I det øyeblikk man tar det første spadestikk, blir det selvfølgelig ikke bevilget en krone til utbedring og vedlikehold av veien.

Det er vel ikke grunn til å tro at noen av dem som fattet vedtaket i 1922 fremdeles er oppegående, men det kunne være interessant å få kommentarer fra nålevende byråkrater og politikere.

S.H. Stokke

Les mer om: