IKT

- Politiets nye datasystem en skandale

TRYGGHET: Politiet er bare en faktor blant mange som skal sikre et trygt samfunn. OL eller ikke OL!
TRYGGHET: Politiet er bare en faktor blant mange som skal sikre et trygt samfunn. OL eller ikke OL!
Ole K. Helgesen
24. apr. 2006 - 09:01

I januar tok Politidirektoratet i bruk dataprogrammet Sian som skal håndtere politiets oppgaver innenfor den sivile rettspleie.

Politiets sivile gjøremål skulle bli så mye enklere. Slik gikk det slett ikke.Skandaløst

– Systemet er nærmest en komplett skandale, sier stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H).

Det uferdige datasystemet har blitt en stor belastning for brukerne, mener han.

- Flere ansatte ved en rekke politidistrikt har henvendt seg til meg og fortalt at de plages både av stress og belastningsskader på grunn av manglende funksjonalitet med Sian, sier Dahl, som har tatt saken opp med justis- og politidepartementet.

Uten pilot

Han mener det er skandaløst at systemet ble innført uten først å ha et ordentlig pilotprosjekt.

– Nå sliter politidistriktene med et tregt system med stadige driftsavbrudd, mye nedetid og et dårlig grensesnitt. Samtidig kreves det unødvendig mange tastetrykk til enkle kommandoer. Dette fører til at saker hoper seg opp, og det er grunn til å frykte at andre oppgaver som hører inn under den sivile rettspleien kan bli skadelidende. Dette kan gå ut over rettssikkerheten, sier han.Jobber helger

Dahl forteller at mange mener de ikke har fått god nok opplæring. – Det har også vært store problemer med brukerstøtten.Likevel føler brukerne at det er deres skyld, og dette gir et dem et enormt stort psykisk press. De ansatte er svært lojale, og de jobber i helger for å prøve å komme à jour, sier Dahl.

Han har lenge kjempet for at innføringen av Sian skulle stilles i bero, men han innser at det er for sent nå. – Jeg vil i alle fall at de ansvarlige skal slutte å bortforklare seg. Det virker som det har gått prestisje i dette.– De ansatte er kompetente

Stortingsrepresentanten har bedt justisministeren gi et klart og utvetydig uttrykk for at det ikke er de ansatte i den sivile rettspleien som er problemet i forbindelse med det nye saksbehandlingssystemet. Justisminister Knut Storberget (A) mener at Politidirektoratet (POD) er rette instans til å svare på dette spørsmålet.

– Det er systemet som er problemet, ikke de ansatte. De er utrolig kompetente, sier prosjektleder Knut Kværner i Politidirektoratet til Teknisk Ukeblad.

– Systemet var ikke ferdig utviklet og testet

Prosjektleder Knut Kværner i Politidirektoratet innrømmer at Sian ble innført for tidlig.

– Systemet var dessverre ikke ferdigutviklet, og det burde vært testet bedre ut før det ble tatt i bruk, sier Knut Kværner.

Han hevder at det er blitt mye bedre i det siste.

- Derfor har jeg en bedre følelse nå. Og jeg tror det blir et godt system når vi er kommet skikkelig i gang, sier Kværner.

Han beklager at det er de ansatte som har fått svi som følge av problemene.

Ikke på anbud

Flere har spurt seg hvorfor oppdraget ikke gikk på anbud. Dette var ikke påkrevet ettersom SI er en statlig ikke-kommersiell leverandør. I følge Politiforum er det i politiet kjent at Per Waage, tidligere sjef i Politiets Datatjeneste, som nå er sjef for Statens Innkrevingssentral, har hatt en sentral rolle for å få Sian implementert.

Waage mener at systemet var grundig testet og viser til at det har vært få direkte feil i systemet. – I noen politidistrikter har det fungert greit, mens andre har slitt. Det er ofte slik at enkelte feil og behov forbedringer først avdekkes når systemet settes i ordinær produksjon. Vi har allerede gjort svært mye av de nødvendige utbedringene, resten vil bli gjort i løpet av en måned.–Hadde pilotdrift

Hvorfor ble Sian implementert uten et skikkelig pilotprosjekt?

– Fire politidistrikter gjennomførte et pilotprosjekt i november. I ettertid ser vi at pilotdriften kunne vært noe lenger. Men det er liten forskjell på produksjonsnivået til de som begynte med systemet i januar, og de som var pilotbrukere.

Han innrømmer at brukerstøtten har vært overbelastet. –Til tider har ventetiden på systemsupport vært for lang fordi systemet har vesentlig flere brukere enn opprinnelig forutsatt. Etter hvert som fagopplæringen har kommet i gang, har det blitt bedre. I dag besvares nærmere 70 prosent av alle henvendelsene innen ett minutt. Og det skal bli enda bedre, sier Waage.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.