IT

Politiet stopper på startstreken

Venter: Avdelingsdirektør Torhild Silseth i PDMT venter et mer effektivt politi med den nye IT-plattformen, men prosjektleder Atle Hansen får ikke fullført prosjektet før Stortinget kommer med resten av pengene.
Venter: Avdelingsdirektør Torhild Silseth i PDMT venter et mer effektivt politi med den nye IT-plattformen, men prosjektleder Atle Hansen får ikke fullført prosjektet før Stortinget kommer med resten av pengene. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
21. sep. 2009 - 08:15

IT-plattformen

  • Ny dataplattform med system for gjenfinning, deling og utveksling av informasjon – med arbeidstittelen D#2, uttales «dæsj to».
  • Skal betjene rundt 15 000 ansatte i 27 politidistrikter, fem statsadvokatembeter, Riksadvokatembetet, fengselsmyndighetene, Økokrim, Kripos og Politiets Sikkerhetstjeneste.
  • Skal håndtere store mengder informasjon: Flere hundre millioner dokumenter og registre er spredt på 800 servere i dag. Sektorens årlige multimedieproduksjon er på 1,5–2 TB lyd, 4–5 TB video og 150-200 gigabyte bilder.

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har bygget ferdig en ny plattform for sentralisert drift av Justissektorens datasystemer.

I dag består politinettet av flere enn 800 lokale servere og 450 ulike applikasjoner. Serverne skal slankes til to parallelle datasentre, og skogen av lokale applikasjoner i politidistriktene skal kuttes ned fra 350 til rundt 150. Det er også etablert et lagringsnettverk, og flere tusen PC-er skal med tiden byttes ut med enkle terminaler, tynnklienter, som henter nødvendig programvare fra datasentrene.

Nye metoder

I dag sliter politiet med en rekke løsninger som ikke snakker sammen, og mye informasjon flyttes fra et system til et annet med «klipp-og-lim»-metoden.

– På den nye plattformen kan politiet bygge løsninger for samordning og utveksling av store mengder informasjon, forklarer prosjektleder Atle Hansen hos PDMT.

Han er leid inn fra IT-selskapet Steria. Utover det er det meste av arbeidet utført av PDMTs egen datastab.

– Neste skritt er å flytte data fra flere hundre lokale servere over til de to sentrale datasentrene. I tillegg skal samtlige 16 000 arbeidsstasjoner ha nødvendige programvarelisenser. Da vil den sentraliserte driften være i gang, sier Hansen.

Krever penger

Det forutsetter at det kommer en solid slump penger på neste års statsbudsjett. Hele prosjektet har en ramme på 170 millioner kroner. Så langt er det bevilget 40 millioner kroner.– Vi har kommet så langt vi kunne med de midlene vi har fått, sier avdelingsdirektør Torhild Silseth.

Hun leder IKT Drift hos PDMT og fungerer som prosjektets eier og bestiller.

– De neste par årene trenger vi mellom 120 og 130 millioner kroner, sier Atle Hansen.Politidirektoratet har signalisert et behov på én milliard kroner til IKT i Justissektoren frem til 2020. Det vil si 100 millioner hvert år, og da må mer enn halvparten av pengene reserveres til IT-plattformen alene.

Departementet tier

– Vi har fått positive signaler fra politisk ledelse i Justisdepartementet, sier Silseth.

I departementet kommer det imidlertid ingen løfter når Teknisk Ukeblad spør om det kommer penger på neste års budsjett.

– Jeg har tatt en runde med statssekretær Terje Moland Pedersen, og vi har ikke noe å si før statsbudsjettet legges frem 13. oktober, sier kommunikasjonssjef Gunnar Johnsen.

Les også: