DOKTORGRADER

Platekonstruksjoner i skip

1. aug. 2001 - 09:28

Overbelastning av tynne plater kan lede til utvikling av kollaps av større områder (f.eks. hele skipsdekk eller skott) med totalt havari som konsekvens. Det finnes flere kjente eksempler på havarier forårsaket av overbelastning av konstruksjonen, spesielt innenfor maritim virksomhet og tradisjonell skipsfart.

Fra et sikkerhetsmessig synspunkt har det derfor stor praktisk verdi å kunne beregne styrke og knekningskapasitet av skipsskrog med så stor grad av nøyaktighet som mulig.

De matematiske modellene i avhandlingen kan programmeres på relativt små PC-er. Ved bruk av oversiktlige Windows-programmer kan skipsplatenes styrke og bæreevne raskt og effektivt beregnes. Slik datamaskin-assistert-beregning vil gi de som prosjekterer og kontrollerer mer omfattende og nøyaktig informasjon enn tilgjengelig med dagens metoder. Dette vil igjen kunne bidra til at en kan gradere sikkerhetsmarginene bygget inn i bærende konstruksjoner på en mer grunnleggende måte.

De nye metodene kan også utnyttes for vektoptimalisering og gi viktig informasjon om hvor i konstruksjonen det vil være mest effektivt å plassere materiale (stål, aluminium etc.) og hvor det vil være akseptabelt å gå ned på platetykkelsen. Det siste vil være spesielt viktig ved utvikling av nye skipstyper og innenfor anvendelse av lettmetaller etc. der vekt er en meget viktig designparameter.

Arbeidet er utført ved Det Norske Veritas, Høvik, og Matematisk institutt, Avdeling for mekanikk. Veiledere har vært professor Jostein Hellesland og dr.ing. Sverre Valsgård, DNV. Eivind Steen er født i Oslo i 1952. Han arbeider ved Det norske Veritas.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.