DOKTORGRADER

Plastmaterialer og ny katalysatorteknologi

Produksjon av plastfilm til ulike formål er en betydelig industri, og Norge har mange slike produsenter. De vanligste produktene brukes blant annet til emballasje, bygningsfolie og bæreposer. Plastmaterialer produsert med en ny type katalysator har i de senere år fått stadig større innpass på det kommersielle markedet. Dette skyldes at plastmaterialer basert på de nye katalysatorene viser en del forbedrede egenskaper.

Tanem har undersøkt plastmaterialer som er produsert med den nye katalysatorteknologien ved hjelp av ulike mikroskopiteknikker, både med tanke på struktur i slike materialer og blandbarhet i utvalgte blandinger. Arbeidet viser at slike blandinger viser mindre grad av blandbarhet både i smeltet tilstand og i fast fase enn tilsvarende materialer basert på "gammel" katalysatorteknologi. Disse resultatene tilskrives forskjeller i molekylær arkitektur mellom de nye og de gamle materialene. Resultatene har stor betydning for videre utvikling og forbedring av disse nye plastkvalitetene.

En større forståelse av fundamentale egenskaper til disse plastmaterialene vil gjøre det lettere å kommersialisere nye og forbedrede produkter. Den informasjonen om struktur og blandbarhet som Tanems doktorgradsarbeid gir, kan være et viktig bidrag i utviklingen av andre katalysatorsystemer og nye materialkvaliteter. Slike resultater og ny kunnskap har betydning for arbeidet med å forbedre kvaliteten på plastmaterialene, slik at produkter kan framstilles mer effektivt og få bedre bruksegenskaper.

Avhandlingen har tittelen Phase Behaviour and Morphology in Binary Blends of Linear- and Branched Single-Site Polyethylene (Faseforhold og morfologi i binære blandinger av en lineær og en forgrenet single-site-basert polyetylen). Den er utført ved Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk, NTNU, med professor II Aage Stori som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.