Plass til alle flyvedlikeholdere

Det ser ikke ut til at det blir like dramatisk som behandlingen av bakkepersonalet. Arbeidet foregår akkurat nå på det øverste ledernivå i SAS og Braathens. Der forsøker de å finne en organisatorisk modell som samler selskapene til én teknisk divisjon. - Det er plass for alle innen en ny teknisk organisasjon, slår teknisk direktør i Braathens, Harald Rosnes, fast.

Bråket rundt behandlingen av de bakkeansatte i Braathens har pågått i flere måneder, derfor er arbeidet med å finne riktig modell for den tekniske delen av flyselskapene utsatt på lavere nivå. Rosnes mener at de skal unngå å komme i samme situasjon: - Vi er inne i en kontrollert prosess i forhold til det som har skjedd på service siden, og det er en god tone mellom de tekniske divisjonene.

Nito-representant i Braathens, Ståle Nedrebø, forventer at ledelsens arbeid skal være klart i løpet av juli. Han frykter ikke oppsigelser som følge av samordningen, til det sitter Braathens på for mye erfaring og kunnskap mener han.

Håper på virksomhetsoverdragelse

Braathens har allerede skilt teknisk divisjon fra flyselskapet, mens dette vil skje fra første juli i SAS. Det nye selskapet, Scandinavian Technical Services (STS), fungerer dermed som en underleverandør av tekniske tjenester til moderselskapet. - Alle tekniske aktiviteter må ordnes under STS, og det er under denne paraplyen Braathens må finne sin plass, sier Rosnes.

Braathens ansatte håper dette skal skje ved en virksomhetsoverdragelse av personell, kompetanse og utstyr. - Vi har stor tro på at ledelsen skal trekke det beste ut av begge selskaper når det gjelder teknisk vedlikehold, sier Nedrebø. Han får støtte fra sin kollega i SAS, Magne Aga, som mener at de Braathens ansatte har mye å tilføre SAS. - De kan bidra både med kompetanse og utstyr, særlig innen komponentvedlikehold, sier han.

Ikke tid til krangling

SAS driver teknisk vedlikehold av Boeing 737 i Sverige, men ingen tror at dette utgjør noen trussel for at de skal ta denne virksomheten fra de ansatte hos Braathens på Sola utenfor Stavanger. - Vi har tretti års kompetanse på å vedlikeholde 737, mens SAS bare har holdt på i tre til fire år, sier Rosnes.

Magne Aga understreker at det ikke finnes kapasitet i SAS -systemet til å gjøre tungt vedlikehold på maskinene i dag, og at mange av dem sendes til utlandet, blant annet Irland. - Det er mange ting som må utredes og avtaler inngås, men vi har så mye å gjøre både i SAS og i Braathens at det ikke kan bli tid til å krangle.