ENERGI

Planløs vindkraftutbygging

PÅ SMØLA: Statkraft har anlagt en gedigen vindturbinpark på Smøla.
PÅ SMØLA: Statkraft har anlagt en gedigen vindturbinpark på Smøla. Bilde: Statkraft

Ifølge NVE et slikt planarbeid mye tid og store ressurser.

De påpeker også at en overordnet planlegging ikke kan erstatte konsesjonsbehandling etter energiloven, da det er umulig å ta høyde for alle de faktorer som kan påvirke et enkelt prosjekt i en overordnet plan.

Videre kan en samlet plan ikke bli tilstrekkelig opplysende til at den vil kunne utgjøre et forsvarlig beslutningsunderlag for energi- og planmyndighetene.Vurdert

– En samlet plan for vindkraft tilsvarende det vi har for vannkraft har vært vurdert og stortingsbehandlet flere ganger. Energi- og miljøkomiteen avviste forslaget sist den 3. mars i år blant annet fordi det ville innebære en meget omfattende og tidkrevende prosess som ville ha satt en full stopp for vindkraftutbygging i mange år fremover, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Anita Utseth.

Som et tiltak har det blitt gjennomført tematiske konfliktvurderinger av alle meldte og konsesjonssøkte prosjekter.

Vurderingene ble gjennomført av Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Reindriftsforvaltningen og Forsvarsbygg.

Konfliktvurderingene var gjenstand for en bred høringsrunde i vår, og interesserte parter kunne uttale seg om prosjektene sett i sammenheng.

– Konfliktvurderingene vil gi NVE et bedre og mer oversiktlig bilde i konesesjonsbehandlingene av de enkelte prosjektene, sier Utseth.Retningslinjer

Neste tiltak er Miljøverndepartementets arbeid med retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraft.

Blant annet vil det bli vurdert hvordan regionale planer, som fylkesdelplaner, kan trekkes inn som et bidrag til konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjekter etter energiloven.

– Noen fylkeskommuner har laget fylkesdelplaner for vindkraft, men for eksempel det fylket med mest omstridte prosjekter, Møre og Romsdal, har ikke gjort dette, sier Utseth.Bedre regional koordinering

Vindkraftprosjekter krever konsesjon etter energiloven.

– I denne prosessen skal fordeler og ulemper vurderes, og alle berørte interesser blir hørt. Prosjekter hvor ulempene overstiger fordelene vil ikke få konsesjon. NVE arbeider nå med ulike opplegg for hvordan den regionale koordineringen kan bedres i konsesjonsprosessen. NVE vil presentere opplegget sitt før sommeren. Med disse tiltakene mener vi at vi kan oppnå en bedre koordinering, få stoppet dårlige prosjekter og bygget de beste vindkraftprosjektene, sier Anita Utseth.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.