Planlegger utslippsfritt universitetsskip i nord

Universitetet i Tromsø har startet planleggingen av et mellomstort skip til i underkant av én milliard kroner.

Planlegger utslippsfritt universitetsskip i nord
Det isgående undervisningsfartøyet kan bli seende slik ut. Illustrasjon: imagimation.be

I dag bruker universitetet den ombygde tråleren Helmer Hansen på 64 meter som undervisningsfartøy for studentene. Etter planen skal det utfases i 2026, og universitetet har nå fått klarsignal fra Kunnskapsdepartementet til å planlegge erstatteren.