Planlegger solcelletak på kveiteanlegg

Vil produsere halvparten av energien selv.

Planlegger solcelletak på kveiteanlegg
Jan Arne Brekke i Sogn Aqua mener solceller på landbaserte oppdrettsanlegg kommer til å bli et stort tema framover. Bilde: Arve Ullebø

– Vi skal ikke bare slenge noen solceller på taket – vi skal bygge et oppdrettsanlegg der solceller er en integrert del av anlegget, sier daglig leder Jan Arne Brekke i Sogn Aqua.