NATURVITENSKAP

Planlegger privat romstasjon

Den vil kunne ta tre besøkende i opptil 20 dager av gangen, og skal få forsyninger dels med ubemannede Sous-romfartøyer, dels med ubemannede Progress-forsyningsfartøyer.

Meningen er å la Sojus-livbåter som skal erstatte eldre utgaver på Den internasjonale romstasjonen først koble seg til Ministasjon 1. Dette betyr at de to vil gå i omtrent samme bane, dessuten at Ministasjon 1 kan få Sojus-besøk to ganger pr. år.

MirCorp hevder at det føres forhandlinger med Nasa, ESA og andre partnere om bruk av Den internasjonale romstasjonen for det ene, ikke profesjonelle medlemmet av Sojus-mannskapet før Ministasjon 1 blir ferdig.

Ministasjon 1 skal bygges av Energija, og prisen er anslått til ca. 100 millioner dollar. Ifølge MirCorp skal den finansieres med investeringer, sponsorvirksomhet og ikke å forglemme prisen som skal betales av den ikke profesjonelle kosmonauten. Detaljkonstruksjonen vil være avsluttet i oktober.

Les mer om: