Planlegger å bygge ut gassfelt for 12,5 milliarder kroner

Rettighetshaverne vil starte produksjon på Tommeliten-feltet fra 2024.

Planlegger å bygge ut gassfelt for 12,5 milliarder kroner
Tommeliten-feltet ligger om lag 25 kilometer fra Ekofisk-komplekset. Foto: Conocophillips

Tommeliten A-feltet er et gass- og kondensatfunn som ble påvist sør i Nordsjøen i 1977. Nå har rettighetshaverne ConocoPhillips, PGNiG, Total og Vår Energi bestemt seg for å bygge ut feltet. 

Feltet er planlagt bygget ut med et havbunnsanlegg knyttet til eksisterende infrastruktur på Ekofiskfeltet. De totale investeringene for prosjektet er anslått til om lag 12,5 milliarder kroner og produksjonsstart er planlagt i 2024, heter det i en pressemelding fra Regjeringen. 

– Jeg er svært glad for å se at rettighetshaverne har funnet frem til en god utbyggingsløsning for Tommeliten A. Prosjektet utnytter eksisterende infrastruktur, noe som bidrar til god ressursutnyttelse og høy verdiskaping, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i meldingen. 

Utbyggingen og driften av feltet er forventet å sysselsette 5000 årsverk i løpet av levetiden. Utvinnbare ressurser for utbyggingen er anslått til 125 millioner fat oljeekvivalenter.

Slik illustrerer ConocoPhillips utbyggingen av Tommeliten A. Illustrasjon: Visco

Sørvest for Ekofisk

Utbyggingen blir et havbunnsanlegg med ti produksjonsbrønner, melder ConocoPhillips. Anlegget skal knyttes til eksisterende infrastruktur på Ekofisk-feltet. 

Den nye utbyggingen skal skje om lag 25 kilometer sørvest for for Ekofisk. Ifølge ConocoPhillips er det primært en norsk utbygging, men fordi feltet strekker seg inn i britisk sektor vil det bli utviklet i henhold til både norske og britiske retningslinjer. 

– Jeg ønsker å videreutvikle norsk petroleumsindustri. Utbygging av lønnsomme funn er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørindustrien. Det er derfor svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Tommeliten A, vel vitende om at prosjektet bringer med seg ringvirkninger og inntekter til fellesskapet, sier Persen i pressemeldingen.

Les også