Quantafuel, Vitol - ny fabrikk

Planen om å samle plast i havet ligger fortsatt i skuffen. Quantafuel bygger fabrikk for plastdiesel i utlandet i stedet

Satser i Danmark og Belgia.

Fabrikken Quantafuel bygger i Danmark skal etter planen stå ferdig neste år. Illustrasjon: Quantafuel
Fabrikken Quantafuel bygger i Danmark skal etter planen stå ferdig neste år. Illustrasjon: Quantafuel
EKSTRA

Satser i Danmark og Belgia.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norske Quantafuel produserer diesel av gjenvunnet plast, og har lansert konsepter som skal bidra til å gjenbruke og fjerne plast fra verdenshavene. Selskapet har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt, blant annet av amerikanske Forbes, og senest denne uken i forbindelse med DNs havkonferanse.

I fjor omtalte TU selskapets konsept for å montere katalysatorer om bord på skip, som kan tråle havet etter plast. Drivstoffet som ble produsert om bord, skulle brukes til drifte skipet, mens overskuddet skulle selges.

Kjetil Bøhn sier plast-fuel fabrikken må ligge ved sjøen. Foto: Arne Fenstad.

Dette konseptet ligger fortsatt i skuffen.

– Vi presenterte for regjeringen muligheten for å plukke plast opp av sjøen i forbindelse med deres satsing på havet. Dog er det langt mindre lønnsomt og mye mer krevende enn å gjøre dette på land, så vi vil aldri sette i gang med ett slikt prosjekt med mindre det er i offentlig regi, sier Kjetil Bøhn, daglig leder i Quantafuel, til TU etter å ha holdt innlegg på DNs Havet-konferanse i Oslo.

Flere aktører jobber med ulike konsepter for å få ned plastandelen i havene. Quantafuel ser også på andre konsepter, blant annet å sette ut lenser ved elvemunninger.

Utreder

Miljødepartementet har ikke planer om å ta regien. 

– Verken Klima- og miljødepartementet eller Enova har gitt økonomisk støtte til det konkrete prosjektet det vises til i artikkelen. Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede klimapotensialet ved CO2-nøytralt syntetisk drivstoff, skriver miljøminister Ola Elvestuen i en epost, og legger til:

– Det er positivt at så mange vil bidra til å rydde opp i den plasten som allerede er der. Vi bør prioritere rydding der hvor det er mest forsøpling og i særlige sårbare områder hvor plastavfall kan gjøre størst skade på dyrelivet i havet. Bare omtrent én prosent av avfallet i havet finnes i havoverflaten, mens det er mye mer plastavfall langs kysten.

QF PtL Plant (Quantafuel Plastic to Liquid fuel)

  • Kontinuerlig prosess som konverterer plast-avfall til syntetisk lav-karbon drivstoff.
  • En del av denne prosessen er basert på pyrolyse hvor de lange plastmolekylene blir brutt ned til mindre molekyler i en oksygenfri atmosfære.
  • Den molekylære strukturen på plastavfallet som benyttes er nærmest ideell for konvertering til syntetisk drivstoff. Plasten består nesten utelukkende av karbon og hydrogen (C-H) i forholdet 1:2, som igjen er nesten identisk med C-H forholdet i alkaner som er hovedbestanddelene i syntetisk drivstoff.
  • De katalytiske reaksjonene bidrar til at det er de riktige alkanene som blir laget som igjen er avgjørende for at sluttproduktet tilfredsstiller de ønskede spesifikasjonene.
  • Fra ett tonn plastavfall vil QF PtL anlegg produsere 700-900 liter drivstoff

Ikke fabrikk i Nes

Selskapet hadde også storstilte planer om å bygge en fabrikk på Nes utenfor Årnes med støtte fra Enova. Fabrikken skulle ta imot 30 tonn kortreist plastavfall hver dag fra Oslo kommune, men nå er planene lagt på is. 

– Vi greide ikke å få til fabrikken på Nes. Vi trodde vi skulle selge drivstoff direkte til pumpene i Norge, til Posten og Asko, men vi skjønte etter hvert at vi måtte ha tilgang til sjøen og satse på det globale markedet. Plast-fuel har heller ikke samme avgiftsreduksjon som biofuel i Norge. Hvis ikke det kommer på plass, kan vi ikke selge i Norge i det hele tatt, sier han.

Ifølge ham er produksjonskostnadene til bio- og plastdrivstoff mellom 2 og 2,5 ganger høyere enn med vanlig drivstoff. I Norge blir mellomlegget dekket med avgiftsreduksjoner, mens i mange andre land er det et myndighetskrav om innblanding av drivstoff med lavere CO2-utslipp i produksjonen. 

Flytter til Belgia

Planene om ny fabrikk er likevel ikke skrotet. I første omgang bygger de en fabrikk i lag med lokale investorer i Skive i Danmark.

Fabrikken skal ha kapasitet til å ta imot 60 tonn plast i døgnet. Når den etter planen står ferdig på vårparten neste år, skal en ny fabrikk, med kapasitet til å ta imot minst 300 tonn plast daglig, planlegges i Belgia. Mest sannsynlig vil den bli lagt til Antwerpen. Anlegget vil koste om lag 100 millioner dollar, ifølge Bøhn. 

I tillegg vurderer de Porsgrunn, Larvik, Fredrikstad og Haugesund som mulige steder for en norsk fabrikk.

Strategisk samarbeid

Quantafuel inngikk strategisk partnerskap med den nederlandske drivstoffmegleren Vitol tidligere i år. 

– De har gitt oss et lån, og vi skal produsere blend-in fuel til dem. At drivstoffet skal blandes ut er positivt for oss fordi det betyr at vi ikke trenger å bruke den reneste plasten i produksjonen, sier Bøhn, som ifølge DN har svart på Solbergs bønn om å få has på havplast.

Vitol forventer at etterspørselen etter diesel globalt kommer til å øke fra dagens nivå på nesten 29 millioner fat hver dag.

Det er også mye å gå på for å få opp andelen som gjenvinnes. Av Europas 25 millioner tonn plastavfall årlig, resirkuleres kun 12 til 14 prosent. Ifølge WWF dumpes om lag åtte millioner tonn plast i havet hvert år. 

Små anlegg

Hemmeligheten bak Quantafuels produksjon er katalysatoren som brukes i produksjonen. Selskapet har patentert en katalysator som lager drivstoff mer effektivt på små anlegg enn på store anlegg. Den første minifabrikken ble lagt til Mexico, og fabrikken som er under bygging i Danmark blir den første i Europa.

Metoden som brukes for å lage drivstoffet kalles PtL - Plastic to Liquid fuel - og skal kunne bevare opp mot 90 prosent av energiinnholdet i plasten. Biproduktet blir ganske rent karbon som kan brukes i blant annet asfalt. 

Venter investeringsbeslutning

I Belgia er planen å ha flere enheter og produsere mer drivstoff. Anlegget skal etter planen bygges i tilknytning til et av Vitols store raffinerier. 

– Det er ikke Vitols ønskedrøm å ha et anlegg i innlandet i Danmark. De vil heller ha det i nærheten av sjøen, sier han. 

Byggingen av anlegget i Danmark startet i januar i år og skal etter planen være ferdig på våren neste år. Bøhn håper på en investeringsbeslutning for fabrikken i Belgia til neste år. Deretter vil det ta mellom 9 og 12 måneder før den første delen av fabrikken er ferdig. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå