PISA-undersøkelsen kan bidra til flere ingeniører

Resultatene er dårligere i matematikk, men stabile i lesing og naturfag siden forrige kartlegging i 2009.

PISA-undersøkelsen kan bidra til flere ingeniører
PISA måler 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk, naturfag og problemløsning.

Tekst: Lars Annfinn Ekornsæter, Administrerende direktør - NFA

PISA er en internasjonal undersøkelse av skolesystemene i ulike land som måler 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk, naturfag og problemløsning.

Les: Norsk Resirk har bygget verdens råeste sorteringsanlegg

Et mål på utviklingen

Det har kommet kritiske kommentarer til resultatene i PISA-undersøkelsen. Det er gledelig å se at regjeringen er klar over viktigheten av dette.

- Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Norge ligger noe over gjennomsnittet i lesing og noe under snittet i matematikk og naturfag. Han mener at dette er resultater vi ikke skal være fornøyd med, og at det er viktig å følge med på hvordan utdanningspolitikken lykkes når det kommer til disse tre feltene.
Det viktigste med PISA-undersøkelsen er ikke om vi er nummer 15 eller 3 på en enkelt undersøkelse, men muligheten resultatene gir til å se vår egen utvikling over tid. PISA-undersøkelsen gir også mye viktig informasjon om elevers holdninger og motivasjon.

Dette er viktig for rekrutteringen til industri og næringsliv i fremtiden fordi realfagskompetanse er nødvendig hvis man ønsker å bli ingeniør.

Les:  Statoils rørbøyemaskin avslører havets mysterier

Bedre beslutningsstøtte

NFA skal fortsatt ha solid fokus på kompetanseutvikling. I 2014 lanserer vi flere nyheter, samtidig som de mange velkjente og klassiske konferansene videreføres. Nye konferanser i 2014 blir blant annet ”Beslutningsstøttesystemer”. I fjor lanserte vi kurset ”Oil & Gas Production – From an Automation View”. Suksessen ble videreført i år, under navnet ”Olje og gassproduksjon med automatiseringsfokus”. Kurset ble holdt i Stavanger 5. -6. februar.
Det er stort behov for kurs blant våre medlemmer, særlig innenfor sikkerhet. Pågangen til våre SIL-kurs (Safety Integrity Level) er stor. Vi kommer også til å avholde kurs i maskinsikkerhet, SCD (System Control Diagrams), reguleringsteknikk og feltbuss/nettverkskommunikasjon.

Les: Statoils automatiseringssjef vil ha bedre tilstandskontroll på både automatiserings- og produksjonsutstyret

Revitaliserer regionsvirksomheten

 

NFA skal i 2014 arrangere en rekke regionale temadager. Målsettingen for temadagene er å belyse faglige aktiviteter innen automatisering i regionen, samt å se på hvilke utfordringer og muligheter som finnes. NFA ønsker på denne måten å bidra til at det faglige samarbeidet innen automatisering i regionene styrkes. Vi trekker ofte inn utdannings- og forskningsinstitusjoner i temadagene, og skaper på den måten møteplasser mellom næringsliv og utdanning.

Les:  Skarv er BPs tekniske utstillingsvindu

Studentstipender

NFA har et fond som ble etablert for flere år siden. Avkastningen skal gå til å støtte opp om gode prosjekter og diplomoppgaver til studenter og studiesteder i Norge. Siden 1996 har fondet blitt brukt til å premiere årets beste hovedoppgave eller hovedprosjekt innen automatisering, i tillegg til å bistå studentene økonomisk i form av stipend til studentoppgaver. På den måten vil vi stimulere til økt kvalitet og interesse for automatiseringsfaget.

NFAs mål er å sørge for at flere samfunnsgrupper får øynene opp for den positive betydningen automatisering har for folks hverdag. Derfor er mottoet vårt: ”Automatisering til samfunnets beste”.

Les:  Magnesiumen på Herøy spiller igjen, med langt høyere automatiseringsgrad