PRODUKSJON

Pillene triller i Asker

Salget har økt med rundt 20 prosent hvert år det siste tiåret og mye kommer fra Nycomed i Asker. 95 prosent av produksjonen går til eksport.

Kalsiumtabletter brukes i behandlingen av benskjørhet, et voksende problem i hele den vestlige verden.

Administrerende direktør Håkan Bjørklund sier at produksjonen ble lagt til Asker siden det er her kompetansen ligger, på tross av høyt lønnsnivå.

- Dette er høyteknologisk produksjon, sier han. Kalsiumtabletter er det viktigste produktet for Nycomed Pharma som har hovedkontor i Danmark og hovedeiere i USA.

Fabrikken ble offisielt åpnet i dag av administrerende direktør Per Terje Vold i Prosessindustriens landsforening som ikke er vant til medlemsbedrifter som bygger nytt og ansetter flere folk.

Helautomatisert

Hver dag prosesseres ti tonn råvarer, der kalsium er den viktigste råvaren som inngår i tyggbare tabletter mot benskjørhet. Kalsiumtabletter er hovedproduktet i fabrikken. I tillegg produseres også andre tyggbare tabletter som magnesium, C- og E-vitaminer. Produksjonen er høyt automatisert.

- Den tette koblingen mellom det administrative datasystemet fra SAP og selve fabrikkstyringssystemet gjør at vi har kontroll over produksjonen fra a til å, sier teknisk sjef Espen M. Samuelsen.

Den nye fabrikken ble offisielt innviet 2. april etter at prøveproduksjonen startet i november i fjor. Samuelsen har fulgt ombyggingsprosjektet i ett år, tidligere arbeidet han i oljeindustrien og som konsulent.

- Jeg har hatt et fantastisk spennende år. Det er interessant å komme i en bransje med vekst, sier han.

- Ombygging av eksisterende produksjonsanlegg vil alltid legge føringer for både prosessteknisk og bygningsteknisk layout, sier Hugo Hansen hos Norconsult som har vært konsulent for prosjektet.

På grunn av renhetskrav til produksjonslokalene, var det vesentlig å få til ikke bare et skille mellom tekniske arealer og produksjonsrom, men også en innbyrdes rangering av rene rom med oppbygging av et trykkhierarki. Dette sikrer at eventuelle støvpartikler vil lekke fra rene til mindre rene soner.

- Helt spesielt i denne byggesaken var hensynet til pågående ren produksjon og laboratorievirksomhet i den ene halvdelen av blokken, mens den andre ble delvis revet og eksponert for høst- og vintervær, sier Hansen.

Vekstmarked

Årlig vekst i markedet på 10 -15 prosent for kalsiumproduktene har allerede ført til at det er satt i gang et forprosjekt for ytterligere produksjonsutvidelse. Det ble det også tatt høyde for i planleggingen av det nye anlegget som har kostet rundt 150 millioner kroner.

Produksjonen av legemidler setter strenge krav til hygienen. Den må derfor skje i kontrollerte omgivelser. I alt finnes tre soner i fabrikken. I den svarte sonen er det ingen spesielle renhetskrav siden råvarer eller ferdige produkter er totalt skjermet fra omgivelsene.

I den såkalte tekniske sone er det meste av teknisk utstyr og tilførselssystemer plassert. Det er her teknisk personell ferdes til daglig for å utføre forefallende vedlikehold. Her skjer materialtransport i lukkede containere, men det er likevel høyere krav til renhet og bekledning på de ansatte i denne sonen. I den helt rene sonen må de ansatte skifte klær før de får adgang. Her er det svært strenge krav til renhet og luftkvalitet.

Før foregikk Nycomeds produksjon av kalsiumprodukter fordelt på to fabrikker i Oslo og Asker. Fabrikken i Oslo er nå lagt ned, og produksjonen er fokusert i den nye fabrikken i Asker som er bygget etter prinsipper for " lean manufacturing", som gir lavere beholdninger av mellomprodukter.

Automatisert materialtransport

Fabrikken har et helautomatisert varelager, der robotstyrte kraner plukker inngående varer til produksjonen fra 4000 palleplasser. Mellom varelager og produksjon, samt mellom de forskjellige prosesstrinnene internt i produksjonen, transporteres råvarer og mellomprodukter ved hjelp av automatiserte pallebaner og automatiserte trucker (AGV - Automated Guided Vehicles).

Hovedråvarene kalsium og sorbitol transporteres pneumatisk, de blåses i rør fra råvarelageret til produksjonen. All denne materialtransporten styres via fabrikkstyringssystemet fra SAP. Et grunnleggende prinsipp er å begrense områder der produktene er i kontakt med luft. Mellom de rene sonene transporteres råvarer og mellomprodukter i lukkede containere. Dette gir en energigevinst i form av mindre renromsarealer enn tradisjonell farmasøytisk industri, som betyr mindre energi til ventilasjon i den nye fabrikken.

- Denne containertransportenen har også et HMS-aspekt, idet vi unngår mye støvproblemer som ellers oppstår når du produserer produkter basert på kalsium, sier Samuelsen.

Drevet av gravitasjon

Hovedråvarene blir først hevet til tredje etasje i fabrikken for granulering. Gravitasjon driver råvarene ned gjennom første prosesstrinn. Det ferdige granulatet ender opp i en container som automatisk blir ført til en heis og løftet opp i tredje etasje.

Her tømmes granulatet ned i en blandeenhet hvor det tilsettes andre stoffer, blant annet en smakstilsetting. Gravitasjonen driver igjen prosessen videre; Blandingen føres ned til maskiner som slår blandingen til tabletter, og nå gjenstår selve pilletrillingen, ned til pakkelinjene, der tablettene til slutt pakkes i bokser. Først nå er det litt folksomt. Rundt de tidligere prosesser er det lite folk å se.

Må ha mennesker

- Selv om prosessene er automatiserte, vil vi alltid trenge mennesker for overvåking og kvalitetskontroll, sier Samuelsen. Den automatiserte driften byr imidlertid på utfordringer: - SAP styrer flyten av varene i produksjonen og holder også rede på lagerbeholdningene. Det gjør at operatørene ikke kan ta kontrollen på samme måte som de kanskje har vært vant til fra tidligere systemer, sier Samuelsen.

Fabrikken, som har 150 ansatte, forsyner hovedsakelig det europeiske markedet med kalsiumtabletter, 95% av alt som produseres går til eksport. Kalsium er det største produktet og også som NYcomed tror vil vokse internasjonalt.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.