NETTARKIV

Pensjonsrettigheter styrket

Fra nyttår er arbeidstakernes rettigheter betydelig forbedret i kollektive tjenestepensjoner. En viktig endring er at når en ansatt slutter i et foretak som har en foretakspensjon, får vedkommende rett til en fripolise med full lineær opptjent pensjon med tilbakevirkende kraft fra da den ansatte begynte i bedriften.

Alle ansatte som ved fratredelsen har minst en tjenestetid på 12 måneder, har rett til en slik fripolise. Arbeidstakerens opptjente rettigheter er sikret ved at medlemmers rett til opptjent pensjon nå skal gis etter pensjonsplanen for ordningen, og ikke etter hva som mer eller mindre tilfeldig er innbetalt i ordningen.

Den individuelle retten til full lineær opptjening fra dag én må ikke blandes sammen med den overgangstiden som bedriften har til å fylle opp denne mangelen i sin kollektive avtale. Bedriften har her fortsatt åtte år igjen på å fylle opp denne verdien, men det viktige er at når en ansatt slutter i foretaket, må bedriften sikre oppbyggingen til full lineær opptjening før fripolisen skrives ut. Det er også viktig å merke seg, at i denne overgangstiden kan ikke bedriften tilbakeføre noen verdier fra premiefondet, før hele den manglende lineære opptjeningen for alle ansatte er innbetalt til pensjonsordningen.

Ved fusjon eller deling

En annen viktig endring er sikringen av arbeidstakernes rettigheter ved deling eller sammenslåing av foretak. Skal et foretak etter en sammenslåing av flere foretak ha en pensjonsordning, må den nye pensjonsordningen overta forpliktelsene i henhold til tidligere ordninger i de foretak som slås sammen.

Blir pensjonsplanen ikke videreført, sikres arbeidstakerens opptjente rettigheter ved utstedelse av fripoliser, og her gjelder også regelen med full lineær opptjening.

Blir et foretak delt opp i to eller flere nye foretak, skal pensjonsordningen deles etter de samme reglene i loven. De medlemmer som skal overføres til hvert av foretakene, skal anses som en egen gruppe. Pensjonsordningens midler skal fordeles og overføres til pensjonsordningene for de nye foretakene på grunnlag av premiereserven for hver gruppe.

Når en pensjonsordning opphører, skal midlene fordeles på grunnlag av premiereserven for hvert medlem og anvendes i samsvar med bestemmelsene i loven. Premiefondet fordeles etter gjennomsnittet av årspremiene i opphørsåret og de tre følgende år for hvert medlem, beregnet ut fra pensjonsytelsene og lønnsforholdene på opphørstidspunktet. Dette sikrer en rettmessig fordeling av de oppsparte pensjonsmidlene.

Samlet sett utgjør den nye loven et vanntett system for de ansatte, og nå klarer ingen kyniske bedrifter å tilegne seg de ansattes pensjonsmidler ved såkalte lure disposisjoner. Et nytt og godt regime er altså innført innenfor dette meget vanskelige området.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.