SAMFERDSEL

Pengestøtte til miljøbiler

Forutsetningene for å få tilskudd er at du bor i Drammen, eller driver mye transportarbeid i kommunen, og at bilen veier under 3.500 tonn. Hver søker kan få støtte for inntil to biler. Hvis bilen selges videre i løpet av to år, må pengene betales tilbake.

Ifølge Drammen kommune skal tilskuddsordningen stimulere en overgang til miljøvennlige drivstoff.

Les mer om: