ARBEIDSLIV

Penger og ære for NTNU

- Vi var veldig usikre på om teknologimiljøer i det hele tatt hadde sjansen, forteller en strålende fornøyd Moan.

Han fryktet at han og hans kolleger ville bli oppfattet som for mye over mot anvendt forskning til å bli utnevnt til Senter for Fremragende Forskning, SFF.

Frykten viste seg ubegrunnet og tittelen er langt mer enn glamour og tynn ferniss. Rundt 120 forskere har søkt stilling på senteret, kun 20 er norske.

SFF-utnevnelsen har spredt seg raskt til alle faglige verdenshjørner. - Vi har søkere fra New Zealand, Canada, USA, Storbritannia og ganske mange fra Kina.

I en tiårs periode vil Forskningsrådet bidra med 13 millioner kroner årlig til senteret, pengene er forutsatt å komme i tillegg til vanlige bevilgninger.

Senteret har et godt innarbeidet samarbeid med Massachusetts Institute of Technology, MIT, samt fagmiljøer i en rekke europeiske land. I Kina er det godt samarbeid med et skipsforskningsinstitutt som er fire ganger så stort som vårt hjemlige Marintek. Disse partnerne kommer i tillegg til norske aktører som Hydro, DNV og Statoil.

- Alt dette gir oss en frihet til å starte nye prosjekter. Vi er allerede kontaktet av mulige partnere i flere land. Nå skal vi lage allianser, sier Moan.

Undervannsbro

Det er ikke småtteri Ships and Ocean Structures-gruppen sysler med. Hva med en rørbro 25 meter under havflaten fra Europa til Amerika?

- TV-kanalen Discovery kontaktet oss og spurte om det var mulig å lage en slik tunnel, forteller Moan. Han er overbevist om at det er mulig, et helt annet spørsmål er hva det vil koste. - Gjennomføringen av et slikt prosjekt er ikke sannsynlig, men for tankevirksomheten og inspirasjonen er det viktig.

Et mer realistisk prosjekt kan være å legge rørbro mellom det italienske fastlandet og Sicilia.

Hurtigbåter i vekst

Innen skipsteknikk ser Moan store utfordringer, men ikke bare av ren teknisk karakter: - Mens utviklingen offshore i stor grad er basert på beregninger, har skipsbygging i langt større grad vært basert på erfaring. Moan er kritisk til norsk skipsbygging: - Det er en konservativ, empirisk bransje med få tradisjoner for nytenkning.

Han trekker frem Det Norske Veritas som eneste unntaket.

- Det er et åpenbart behov for flere med doktorgrad innen skipsbygging, men utenom DNV er det ingen avtakere utenfor universitets- og forskningssektoren. I disse årene har DNV vokst og utviklet seg til tross for at det ikke lenger er skipskonstruksjon av noe omfang i Norge. Min kjepphest er at vi trenger tettere bånd mellom produksjon, kompetanse og forskning, men det toget er dessverre gått nå, sier professoren.

Likevel har han flere utviklingsprosjekter på lur. - Vannjet kan være en aktuell erstatning til propellen. Foilbåter er også interessant, menutviklingen ser ut tul å ha stoppet. Med dagens teknologi er de for tunge å få opp. I en videreutvikling her vil reguleringsteknikk stå sentralt. Reguleringsteknikk vil også være viktig for å utvikle posisjoneringssystemer for produksjonsskip i Nordsjøen.

Til nå har hurtigbåter stort sett vært ferger beregnet på persontransport. I fremtiden tror Moan at hurtiggående fraktskip vil bli aktuelt for en rekke varer, ikke minst når norsk oppdrettsfisk skal fraktes fersk til markeder i Europa.

For å øke farten må motstanden og vekten reduseres. Aktuelle materialer kan være høyfaste stål, aluminium, fiberarmert plast, eller sandwichkonstruksjoner med skumplast.

- Aluminium og plast er mykere enn stål og setter derfor begrensninger på størrelsen. Et spennende konsept kan være en pentamaran med et hovedskrog i midten og to par skrog som stikker ut.

Modellforsøk er allerede i gang på NTNU. Motstanden blir lav, derfor får en pentamaran også lavere energiforbruk. Utfordringen er hvilke krefter som virker på en så bred konstruksjon i høy sjø.

Flyttbare konstruksjoner

Større merder til oppdrettsnæringen som gir rom for økt mobilitet er et annet felt det nye senteret ser på med interesse.

- De må bli flyttbare. Når det kommer en algeoppblomstring må merdene enten kunne flyttes til et annet sted, eller senkes ned til kjøligere vann hvor algene ikke finnes.

Også flyplasser vil Moan se på. - Mobile flytende modulbaserte flyplasser kan bli spennende, men det er ikke noe primærmål.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.