IKT

Penger å spare

Det norske programvareselskapet Compello Software AS har utviklet et system for elektronisk håndtering av regnskapsdokumentasjon. Systemet står for skanning, datatolkning, regelstyrt saksgang og elektronisk arkivering. Komponentene i systemet kan via sine standardiserte grensesnitt kobles til hvilket som helst økonomi- eller innkjøpsystem. Basert på erfaringer fra kunders kost-nytte-analyser hevder Compello at deres system typisk kan gi besparelser på mellom 50 og 250 kroner per leverandørfaktura.

John Christian Paulshus, utviklingssjef i Compello Software AS, trekker en parallell til komponentorienteringen i bilindustrien. – På samme måten som for eksempel Raufoss lager støtfangere til mange bilmerker, lager vi produkt som går mot en rekke økonomisystem.

Automatiserer

Compello-produktene har koblinger mot en rekke administrative systemer som bestillingssystemer, logistikksystemerer og økonomisystemer. Dette gjør det mulig å lage regler som automatiserer saksgangen og forenkler behandling og gjenfinning. Behandlingen blir raskere, og systemet fører automatisk logg over alle hendelser, slik at man alltid vet hva som er gjort når og av hvem.

Compello Software AS ble etablert med støtte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Norges Forskningsråd i 1997. I dag teller programvareselskapet 23 ansatte og har med suksess lansert systemet internasjonalt.

Store kunder

Her i landet er store selskap som Elkem ASA og Dyno Industrier på kundelisten. En annen betydelig bruker er svenske Samhall AB, som har ca. 30.000 ansatte og 300 avdelinger rundt om i Sverige. Takket være Compello regner Samhall med at mye papirarbeid og administrasjon blir avløst av elektronisk behandling.

Men det er ikke bare store kunder som kan dra fordel av Compello. Paulshus poengterer at både små og store bedrifter kan spare mye på å få sin økonomifunksjon utført av et regnskapsbyrå som tilbyr sine tjenester basert på Compello. Flere av de ledende regnskapsbyråer eller Business Service Providers, som noen av dem nå kaller seg, har skrevet avtale med Compello.

Ifølge utviklingssjefen ligger Skandinavia langt fremme på dette området. – Vi vokser raskt internasjonalt og har i dag kunder i Irland, England, Tyskland, Sverige, Island og Norge. Det skal gode partnere, hardt arbeid og litt flaks til for å bli en dominerende aktør på det internasjonale marked. Veldig gøy å være med å på dette, sier Paulshus.

Les mer om: