PC-styrt vedlikehold

Ved installering av det windowsbaserte programmet, vil en konsulent bidra med å finne alle vedlikeholdspunkter. Disse legges inn i programmet med tilhørende grafikk, maskintekniske fakta, smøremidler og vedlikeholdsintervaller, og et varslingssystem genererer lister for forefallende oppgaver. Systemet er utviklet av Relekta AS og ble lansert første gang i 1999. Siden er det tatt i bruk av i alt 65 bedrifter rundt om i landet. (dd)

Les mer om: