IKT

PC med penn og papir

På venstre side er den en fullt utstyrt bærbar PC, på andre siden en papirblokk som har forbindelse med PC-en. Alt du skriver og tegner på papiret overføres og lagres på den bærbare PC-en. I følge IBM inneholder pennen en liten radiosender, og signalene brukes til å detektere posisjon til pennen. En trykkføler i pennen gir signal om når den er i kontakt med papiret.

Dessverre har ikke utviklingen kommet så langt at det følger med noe program som kan gjenkjenne håndskrift skikkelig. Et bruksområde IBM ser for seg, er i sammenheng med skjemaer. På den måten får kunden med en gang en kopi, mens brukeren beholder den elektroniske kopien. (kas)

Les mer om: