SAMFUNN

Passer på EU-forskning

EU-kommisjonen har oppnevnt forskningsdirektør Liv Lunde ved Institutt for energiteknikk, IFE, som medlem av et panel med åtte medlemmer.

Panelet skal evaluere gjennomføringen av EUs rammeprogram for året 2000. Deltakerne i panelet har lang og bred erfaring i forskningsledelse fra flere europeiske land.

Evalueringen er rettet mot DG Research, som i 2000 hadde en økonomisk ramme på rundt 25 milliarder kroner. Panelets oppgave er å vurdere gjennomføringen på et helt overordnet nivå, komme med ris og ros, og gi anbefalinger til forbedringer for senere år.

Les mer om: