SAMFUNN

Passer på EU-forskning

EU-kommisjonen har oppnevnt forskningsdirektør Liv Lunde ved Institutt for energiteknikk (IFE) som medlem av et panel på åtte personer. Panelet skal evaluere gjennomføringen av EUs rammeprogram for 2000.

Deltakerne i panelet har lang og bred erfaring i forskningsledelse fra flere europeiske land. Evalueringen er rettet mot DG Research, som i 2000 hadde en økonomisk ramme på rundt 25 milliarder kroner.

Panelets oppgave er å vurdere gjennomføringen på et helt overordnet nivå, komme med ris og ros, og gi anbefalinger til forbedringer for senere år.

Les mer om: