Papirløse fødsler på Haukeland

Barnet er viktigst ved en fødsel. Nå skal elektroniske journaler overta for penn og papir for å registerer alle viktige data om fødsel og barn.
EXIT PAPIR: Det har vært sekretær Anne Sofie Hammerslands jobb å holde orden på hyllemeter på hyllemeter med papirjournaler. Nå blir all nødvendig fødselsinformasjon lagret i en elektronisk journal for svangerskap, føde og barsel. (Bilde: Helse Bergen)
  • datatele

Meter på meter med papir blir overflødig.

– Det har vært mange skjemaer å fylle ut og holde orden på. Vi har derfor jobbet hardt med å erstatte papirjournalen med et elektronisk system, sier Susanne Albrechtsen, assisterende klinikkoverlege ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus.

Lettere og bedre

Arbeidsdagene skal bli enklere og oversikten bedre.

- Den elektroniske registreringen gir oss nå en bedre daglig, ukentlig og månedlig detaljert oversikt over aktivitet på de forskjellige avdelingene, sier Albrechtsen.

Elektronisk barseljournal

IMATIS Natus heter systemet og er en elektronisk journal for svangerskap, føde og barsel.

Systemet har et elektronisk helsekort og pasientkurve, hvor alle medisinske data og all medisinering blir registrert.

Omfattende registerering

Den elektroniske journalen er resultatet av et tett samarbeid gjennom flere år mellom fagmiljøet i Helse Midt-Norge, Øst og Vest og selskapet Cardiac.

Innføringen av systemet betyr i praksis at Haukeland fra nå av vil benytte systemet til å registrere alle data for svangerskap, ultralyd, abort, fødsler og barsel.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå