OLJE OG GASS

Pålegg etter oljelekkasje

Fakling statfjord plattform
Fakling statfjord plattform Bilde: Øyvind Hagen/StatoilHydro
Anders J. Steensen
16. okt. 2008 - 11:16

Det kommer etter svikt i risikovurderingene i forbindelse med hendelsen i skaftet på Statfjord A i mai i år.

Fristen for å iverksette nødvendige tiltak er satt til 1. november for StatoilHydro, mens de to underleverandørene har fått frist til 1. desember.

Les også: Slaktes av Petroleumstilsynet

Må definere ansvaret for risikovurderingene

Det er først og fremst å revidere prosedyrene for gjennomføring av modifikasjoner slik at ansvaret for risikovurderingene avklares.

I hendelsen som medførte stor oljelekkasje og derpå følgende gassdannelse i utstyrsskaftet på Statfjord A, har både tilsynet og StatoilHydro påvist at risikovurderingene sviktet

– Det er helt klart at verken StatoilHydro, Aker Solutions eller Industrikonsulent gjennomførte de nødvendige tiltak for å vurdere faren for storulykke i det modifikasjonsarbeid som skulle gjennomføres, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen.Olje dannet eksplosjonsfarlig gass

Lekkasjen oppsto fordi en ventil i en manifold til lagertankene på Statfjord A skulle plugges. Olje strømmet ut i bunnen av utstyrsskaftet og dannet en gassky som var innenfor øvre og nedre eksplosjonsgrense i utstyrsskaftet.

Dersom det hadde oppstått en eksplosjon, kunne trykket i skanten ha medført at hele utstyrsskaftet kollapset og Statfjord A havarert.Eksplosjonssikkert utstyr

Ifølge regelverket som ble fulgt da Statfjord A ble bygget, API RP 14 C, så er skaftet definert som et område hvor gass kan forekomme.

Derfor er alt elektriskutstyr i skaftet som kan danne en gnist, egensikkert eller eksplosjonssikkert for å forhindre at eksplosjon oppstår. Dette forhindret en katastrofe.To omkom

Under en tilsvarende hendelse på naboplattformen Brent B på britisk sektor i 2003, omkom to arbeidere på grunn av gassforgiftning fra hydrokarbongassen som ble dannet i utstyrsskaftet.

Under hendelsen på Statfjord A slapp arbeiderne dette scenariet, men de ble lagt til observasjon på sykelugar for å forsikre seg om at de ikke var forgiftet.