På rett søppelvei

  • Miljø

Dette viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Tidligere miljøvernminister Børge Brende viser til at dagens avfallspolitikk er å vri avfallsstrømmen bort fra deponering og over til material- og energigjenvinning.

Virkemidler er dels avtaler og forskrifter om produsentansvar. Dette forplikter både produsent og importør til tallfestede krav om gjenvinning. Materialgjenvinningen øker og økt utnyttelse av energien erstatter bruk av fossile brennstoffer.

(lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå