På rett kurs

Potten til lokale forhandlinger har aldri vært så stor verken i stat eller kommune.

Felles for begge sektorer er et generelt tillegg på 5000 kroner til alle pr. 1 mai i år og 2200 kroner neste år. I tillegg blir ei femte ferieuke innført i løpet av 2001 og 2002, med to dager hvert år.

Kommunal sektor får 1,5 prosent til lokale forhandlinger pr. 1. august og 0,9 prosent pr. 1. november 2001. Tilsvarende tall for statlig sektor er 0,85 prosent pr. 1. september og 0,6 prosent pr. 1. oktober 2000. Lønnsplassering for en rekke statlige stillinger skal justeres, både for høgskolegrupper og nyutdannede akademikere. I tillegg kommer 2,2 prosent til sentrale justeringer pr. 15 juli, og 1,0 prosent per 1.9.2000. Her skal skoleverket, høgskole- og langtidsutdannede prioriteres.

(hkn)

Les mer om: