PRODUKTNYHETER

På nett om stål

Målet er å holde leserne orientert om bransjespesifikke nyheter. – Mye av materialet henter vi fra andre kilder, men presenterer også eget stoff, sier Rune Sørdalen.

En bedriftsdatabase for stålbransjen er under utvikling og legges inn på siden i løpet av våren. Videre har de et diskusjonsforum for stålspørsmål, og de jobber kontinuerlig med å utvikle nye tjenester. I februar passerte de 4000 treff/måned bare ved hjelp av jungeltelegrafen.

Les mer om: