KONGSBERG PROTECTOR RWS

På lista over brukere av den norske våpenstasjonen har det dukket opp to nye nasjoner

Tidligere norske panservogner utstyres med nye norske våpenstasjoner.

FGM-148 Javelin skytes fra en Protector RS4-våpenstasjon.
FGM-148 Javelin skytes fra en Protector RS4-våpenstasjon. (Foto: Kongsberg Defence & Aerospace)

Tidligere norske panservogner utstyres med nye norske våpenstasjoner.

Estland er i ferd med å oppgradere CV90-stormpanservogner de kjøpte brukt fra Norge i januar 2016. 

Nå er det klart at disse skal utrustes med nyeste versjon av den fjernstyrte våpenstasjonen fra Kongsberg Defence & Aerospace, RS4, med panservernmissilet Javelin integrert.

oppgir selskapet at det til sammen er 28 nasjoner som har valgt Protector RWS.

Japan

Ifølge vår egen oppregning var det inntil nylig 26 Protector-brukere verden over (se faktaboks).  Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har så langt ikke oppdatert sine hjemmesider med de to siste brukerne.

Protector-brukere

Det er per i dag 28 nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector fjernstyrt våpenstasjon («remote weapon station», RWS) som er produsert i rundt 21.000 eksemplarer.

Disse er: Australia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Indonesia, Irland, Japan, Kroatia, Kuwait, Litauen, Luxembourg, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyskland og USA. 

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, er det Japan som har kommet til som den andre nye Protector-nasjonen i tillegg til Estland.

Her skal det foreløpig ikke være snakk om stort volum, men våpenstasjoner kjøpt inn til testing i forbindelse med den pågående anskaffelsen av nye hjulgående pansrede personellkjøretøy.

Etter at flere kandidater er silt ut, konkurrerer nå finske Patria, som KDA eier 49,9 prosent av, med sin AMV XP mot Mitsubishi på deres hjemmebane.

Størrelsen på de japanske forsvarsbudsjettene har økt betydelig i flere år på rad, og noe av midlene er allerede brukt på Kongsberg-produkter: Japan har også kjøpt Joint Strike Missile (JSM), til bruk på sine F-35, og dette var første gang KDA fikk en eksportkunde før hjemlandskunde.

I høst bestilte også Norge, som ventet, tilsvarende missiler for cirka fire milliarder kroner.

Javelin

Det er seks år siden at den norske regjeringen meldte at det var solgt 35 CV90 til Estland. Disse skal supplere 44 brukte nederlandske vogner som var ferdig levert i 2019.

Den norske hæren hadde opprinnelig 104 CV9030 MkI, som ble bestilt i 1994, og i 2012 ble det besluttet å erstatte dem med 144 nye. Senere har det kommet til ytterligere 20 vogner.

Tidligere i år ble det klart at det er Go Craft, Scania Estonia og Milrem som skal stå for oppgraderinga av de tidligere norske vognene. Det skal være snakk om 37 og ikke 35 eksemplarer, og de skal etter planen ferdigstilles mot slutten av 2023 og deretter leveres den estiske 1. brigade. 

Norsk CV90 med Protector RWS på taket. Foto: Øivind Baardsen/Forsvaret

KDA har samarbeidet med Milrem siden 2017 og gjennomførte to år senere en demonstrasjon der de avfyrte et Javelin panservernmissil fra en fjernstyrt Protector-våpenstasjon plassert på et ubemannet bakkekjøretøy (UGV) av typen THeMIS.

Les også

MMP og Spike

De kommende estiske våpenstasjonene skal altså ha samme panservernmissil integrert slik at stormpanservognene også kan være i stand til å bekjempe stridsvogner.

Estland mottok i fjor 128 FGM-148 Javelin fra USA. Også Norge har i 15 års tid brukt missilet fra Lockheed Martin og Raytheon, men de er ikke integrert på våpenstasjoner.

De estiske CV90-ene ligger an til å bli de første som blir operative med panservernmissiler. Hittil er det kun gjennomført testing, blant annet med Spike LR, i regi produsenten BAE Systems Hägglunds.

M153 Crows med Javelin montert på en Stryker-vogn tilhørende den amerikanske hæren i Tyskland. Foto: Markus Rauchenberger

Fra før er også franske MMP fra MBDA og israelske Spike fra Rafael integrert på Protector RWS. Den sistnevnte kombinasjonen er det danskene som er først med, dog ikke på sine CV90-er.

De er i ferd med å kjøpe inn siste generasjon av dette missilet fra Eurospike, og i anskaffelsen ligger også integrasjon med Protector RS4, også kalt det nye «stabiliserede våbensystem» (STAVS) som monteres på PPK-er av typen Piranha V. 

Crows

Det er ikke utenkelig at det kan bli flere KDA-leveranser til Estland som lenge har hatt et nytt missilbasert kystartilleri øverst på prioriteringslista. De baltiske landene har ambisjoner om å styrke sine kystforsvar og mottaksområder for alliert forsterkning.

Estland og Latvia er blant landene som kan være aktuelle kunder av NSM-missilet, og det norske forsvarsdepartementet har foretatt forsvarsoperative vurderinger av eventuelle konsekvenser av våpensalg.

Når det gjelder Protector RWS er nabolandet Litauen fra før blant brukerne. Disse våpenstasjonene er hentet fra det amerikanske Crows-programmet («Common Remotely Operating Weapon Station») og sitter på de nyanskaffede feltvognene av typen Oshkosh JLTV.

Dette er et av flere eksempler på at det ikke bare er amerikanernes behov for RWS som øker trykket på Crows-programmet. Mye utstyr som selges gjennom FMS («Foreign Military Sales») leveres med våpenstasjoner.

Eksempelvis JLTV til Nord-Makedonia, Romania og Slovenia, i tillegg til Litauen, samt på oppgraderte M1A2T Abrams-stridsvogner til Taiwan. 

KDAs datterselskap Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania, har produsert over 17 tusen Protector-våpenstasjoner til Crows siden 2007.

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå