ARBEIDSLIV

På gründer-skolebenken

De bobler av entusiasme, gjengen som møter Teknisk Ukeblad, like etter at de har kommet på plass ved SF Science i San Francisco. Her skal de jobbe de neste ni ukene i regi av den norske Gründerskolen.

– Dette er et fantastisk godt tilbud. Selv om jeg regner med å praktisere medisin når jeg er ferdig, er det ikke feil å ha flere bein å stå på. Dette gir innblikk i en ny verden, sier medisinstudent Truls Oppedal fra Universitetet i Oslo.

Før det er gått en uke, skal han holde et foredrag i Philadelphia om teknologien til et av selskapene i SF Science som han jobber for. Alternativet denne sommeren var å være allmennlege i Vinje.

Fyller et hull

Ingunn Svegården er bioteknologistudent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– På NTNU får vi god teknisk utdanning, men jeg savner det administrative og økonomiske. Gründerskolen fyller et hull, sier hun.

Første dagen ble hun satt rett til å lese forretningsplanen til en av bedriftene ved SF Science, og skal gjøre en markedsanalyse.

Etter en krasjinnføring i teknologi, forretningsmodell og marked, har medisinstudent Alexander Nilsskog Fraser fra Universitetet i Oslo (UiO) fått i oppdrag å kartlegge konkurrentene til sitt firma i Europa. Økonomistudent Lars Brede Arnstad fra Norges Landbrukshøyskole er trukket med i verdivurderingene av selskaper som SF Science investerer i.

Medisinsk teknikk

SF Science er et oppstartsenter for medisinsk-tekniske bedrifter. Sentret ligger på det attraktive Presidio like ved Golden Gate. Selskapet utarbeider forretningsplan, skaffer investorer og bistår oppstartselskaper med det praktiske. De gjør det ikke ut fra veldedighet. Målet er at den siste investoren som går inn, skal få fire ganger innsatsen.

I øyeblikket har SF Science syv selskaper i porteføljen – alle innen medisin og medisinsk teknikk. Til sammen er de 25 ansatte – 18 i Bay Area og resten spredt over USA, Israel og Sveits.

Typisk historie

Jerry Sanders er primus motor for SF Science. På det tidligere militærområde yrer det nå av oppstartsbedrifter. Sanders er jurist, og hadde ingen peiling på medisin da han begynte å hjelpe igang bedrifter. Historien hans er typisk for Bay Area:

– I en mottagelse møtte jeg en lege som hadde en god idé og ville starte et nytt firma. Jeg synes det hørtes spennende ut og overtalte ham til å ta meg inn som juniorpartner, forteller han.

Det ble flere slike partnerskap med venner innen legeverdenen. Sanders bidro med ledererfaring, mens legene hadde den faglige innsikten. For fire år siden ble SF Science etablert, et non profit-foretak – men ikke "not for profit", understreker Sanders. Han vil tjene penger på alle investeringene han gjør.

Tredje året

Gründerskolen arrangeres i år for tredje gang, og har vokst atskillig fra seks studenter i 1999 til nesten 50 i år. Opplegget støttes finansielt av Statens lånekasse, Accenture og Norges forskningsråd.

Hele det praktiske opplegget i Bay Area ivaretas av Norges Eksportråds kontor i San Francisco, som har bygget opp et nettverk med sentrale universitet, professorer og aktuelle oppstartbedrifter.

– Det har vært et mye tøffere marked i år, og mye vanskeligere å skaffe oppstartsbedrifter. Dotcom-døden har vært merkbar, sier spesialrådgiver Idun Christie ved Eksportråd-kontoret.

Les mer om: