SAMFUNN

Øyesøker gir 3D

Det skal heller ikke være nødvendig, som det har vært til nå, å holde hodet helt i ro. Teknikken er basert på at skjermbildet er delt i kolonner hvor kolonne 1, 3, 5 osv. viser bildet som skal sees av høyre øye mens kolonne 2, 4, 6 osv. viser bildet som skal sees av venstre øye.

Problemet til nå har vært at bildet da kun fremstår som tredimensjonalt når øynene er i helt korrekt posisjon i forhold til skjermen for å se de to bildene som ett, i tre dimensjoner.

De tyske forskerne har koplet en øye-søker til skjermen. Denne er rett og slett et kamera som følger øynene til den som ser på skjermen. Ved hjelp av enkel elektronikk kan så lysstrålene fra de to bildehalvdelene styres mot tilskuerens øyne.

Les mer om: