Ovnsgass fra smelteverk gir ny energi

Det mer enn hundre år gamle smelteverket i Sauda skal utnytte gassen fra smelteovnene til produksjon av egen strøm og varmt vann til samfunnet rundt bedriften.

Ovnsgass fra smelteverk gir ny energi
Malm og koks fylles i de to ovnene i Sauda, som hver benytter en strømeffekt på inntil 42 MW. Her blir det gjort prøvetaking av ferromangan. Foto: Eramet Norway

Sauda: Fosser og elver stuper ned de bratte fjellsidene i Sauda og ledes inn i kraftturbiner som har skapt grunnlag for smelteverket og industrisamfunnet omkring.