Overvåkingsanlegg kan øke togsikkerheten

Anlegget er først og fremst beregnet på å øke regulartiteten på strekningen, men kan også brukes i sikkerhetssammenheng. Systemet overvåker sikringsanlegget, men inngår ikke som en del av dette.

Hovedpoenget er å avdekke feil i signalanlegget på en stasjon, planovergang eller banestrekning før feil som fører til togstans oppstår. Systemet kan også brukes til å overvåke alarmsignaler fra hjulslagsdetektorer, varmgangsdetektorer og andre detektortyper.

Les mer om: