Overvåker

Typisk anvendelse er inn- og utkobling av varmeelementer, inn- og utkobling av oljekjølere eller utkobling av motorpumpeenheter ved for høy temperatur eller for lavt oljenivå.