ENERGI

Overvåker stråling fra Kursk

Bøyen er et ledd i en intensivert overvåkning av radioaktiv forurensing i Barentshavet i forbindelse med hevingen av den atomdrevne ubåten Kursk, skriver Strålevernet i en pressemelding.

Målebøyen er utstyrt med detektorer som kontinuerlig kan måle radioaktiv forurensning i vann- og luftmassene. Detektorene er særlig velegnet for måling av cesium-137, en radionuklide som høyst sannsynlig vil finnes i enhver eventuell lekkasje av radioaktivitet. Målebøyen er også utstyrt med instrumenter for måling av fysisk-kjemiske parameter, som strøm, saltinnhold og temperatur.

Målingene vil bli overført daglig via satellitt til Strålevernets hovedkontor på Østerås.

Bøyen med måleinstrumenter har blitt utviklet og konstruert av det norske firmaet Oceanor. Utstyret har tidligere vært testet på flere steder i Barentshavet, og en tilsvarende målebøye har siden august i fjor vært utplassert i Irskesjøen, i et samarbeidsprosjekt mellom irske strålevernsmyndigheter (RPII) og det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Selve utsettingen av bøyen vil bli foretatt i samarbeid med Kystvakten og Oceanor.

Les mer om: