IKT

Overvåker stadig mer

Den raske fremveksten av dette de siste årene har imidlertid økt kravene til bedriftenes IT-systemer dramatisk. Mangelen på IT-folk i bedriftene gjør at stadig flere setter ut IT-løsningene til tjenesteleverandører. Denne utviklingen øker markedet for overvåking- og systemadministrasjon.

Som flere andre selskaper kommer BMC fra et stormaskinmiljøet, og som andre også har gjort, har de vokst ut til andre plattformer. Selskapet var tidlig kjent for å lage god programvare for systemadministrasjon til IBM-maskiner.

Kraftig vekst

BMC fikk operativsystemet, databasene og nettverket til å fungere som de skulle og. Fra 1994 satset selskapet kraftig på å dekke flere operativsystemer fordi kundene ikke lenger bare holdt seg til en plattform. Unix og NT ble svært viktige, og verktøyutviklingen spente over alle plattformene og sammenhengen mellom dem.

I dag jobber BMC også intenst med både Linux og mobile plattformer for å kunne administrere og overvåke store heterogene miljøer med den samme programvaren. Selskapet har vokst kraftig de siste årene, fra en omsetning i 1996 på 600 til 1700 millioner dollar i fjor. Samtidig har antallet ansatte vokst fra 1400 til 6700.

Markedsveksten er nå større i Europa og Asia. BMC er nesten like store i disse markedene som i USA. Antallet ansatte vokser også sterkt, og selskapet sysselsetter 1500 i Europa. For tre år siden ble BMC ble etablert i Norge med Henrik Abel som daglig leder. I dag har de 25 ansatte og kan vise til en kraftig økning i omsetningen.

Passer hjemmesider

– I praksis gjør programvaren vår to ting, sier Beauchamp. – På den ene siden finner den feil i datasystemene og gjør det som er mulig for å korrigere dem, enten det er i en database eller i en router. På den andre siden prøver den å forutse problemer som kan oppstå, og anvise tiltak for å forhindre dem. Kundene våre får ofte høre fra andre leverandører at de trenger mer maskinvare for å løse kapasitetsproblemer. Det kan være riktig, men ofte er det viktigere å få et balansert system. Bedriftene lever i en verden hvor de må tilpasse seg ny teknologi stadig raskere. Da trenger de systemer som kan hjelpe dem å holde kontrollen.

Et av de store vekstområdene til BMC er overvåking av kundenes websider. I motsetning til mange programmer som stort sett måler nettstedenes ytelse og nedlastingstider, leverer BMC en abonnementstjeneste de har kalt SiteAngel. Kundene trenger ikke installere noe programvare, fordi all analyse foregår over nettet fra BMCs overvåkingssenter i Amsterdam. Herfra sendes med regelmessige intervaller ut elektroniske agenter som besøker kundenes nettsteder for å hente informasjon. I tillegg til å gi alle opplysninger informasjon om responstider og infrastruktur, rapporter denne tjenesten også om kundenes bruksmønster. Fordi SiteAngel opererer på utsiden av brannmuren, vil den gi et mer korrekt bilde av de forholdene brukerne møter i praksis

Brukes av VPS

I Norge har Verdipapirsentralen (VPS) kjøpt nettovervåkningstjenesten fra BMC. Produksjonssjef Øivind Pedersen i VPS forteller at SiteAngel gir verdifull tilbakemelding og statistikk som forteller VPS hvordan kundene opplever kvaliteten på nettstedet deres. – I tillegg til å bruke slik informasjon som et grunnlag for stadig forbedring, bruker vi det som dokumentasjon overfor kunder som vi har servicenivåavtaler med. Hvert time gjøres det to målinger, og hvis de indikerer problemer, varsles VPS med e-post og mobiltelefon, sier Pedersen.

BMC vokser sterkt på konsulentsiden. Beauchamp tror selskapet om fem år er mer opptatt av å levere ekspertise til kundene enn programvare i tradisjonell forstand. Som alle større plattformleverandører bygger BMC opp et nettverk av samarbeidende bedrifter som de inngår partnerskapskontrakter med. Disse partnerne vil spille en viktig rolle i utbyggingen av kompetanseapparatet.

Les mer om: