Overvåker solenergianlegg

Sender automatisk alarm om verdier avviker fra normalen

Overvåker solenergianlegg
PV Monitor+ Bilde: Thomas Franz

Phoenix Contact tilbyr et monitoringprogram for overvåking av solenergianlegg. PV Monitor+ er konstruert for anlegg opptil 500 kW og for samspill med standardiserte industrikomponenter fra Phoenix Contact. Ved feil informeres anleggsoperatøren automatisk, vedkommende kan reagere tidsnok og dermed konstant sikre utnyttelsen av solenergianlegget.

Solenergianleggenes spenning og strøm registreres til enhver tid via målemoduler og overføres til en kommunikasjonsmodul. Derfra videresendes måledataene til en preprogrammert modulær småkontroller og evalueres kontinuerlig. Hvis strengstrømmen avviker fra en verdi som stilles inn av brukeren via et nettgrensesnitt, sendes en alarm i form av en sms til anleggsoperatøren.

Overvåkingssystemet med programmet PV Monitor+ kan tilpasses anleggets størrelse individuelt, skriver Phoenix Contact i en pressemelding.

Les om: Fra mareritt til fruktfat