PRODUKTNYHETER

Overtakelse

Caspar Hansen AS har spesialisert seg innen luft-,filter- og pulverteknikk. Alfsen og Gunderson AS er også et ingeniørfirma, som utvikler og leverer anlegg og utstyr innen luftteknikk, tørketeknikk og vannteknikk. AG har hovedkontor i Oslo og er representert i Vestby, Bergen og Trondheim. AG eksporterer egenutviklede tørke- og varmebehandlingsanlegg.

Bakgrunnen for et tettere samarbeid er industriens behov for komplette installasjoner av prosessanlegg og utstyr.

Bedrifter har hver en egenkapitalandel på ca. 50 prosent. (kd)

Les mer om: