KRAFT

Overrasket over klimasvar

Bilde: colourbox.com

– Jeg hadde forventet at regjeringen ville strukket seg lenger, sier Venstres Gunnar Kvassheim som leder energi- og miljøkomiteen, etter at opposisjonen torsdag fikk svar på sine krav til et klimaforlik.

Stor avstand

Venstre, Høyre og KrF har stilt 61 krav til de rødgrønne for å gå med på et klimaforlik i Stortinget. Frp er utelukket fra forhandlingene.

KrFs Line Henriette Holten Hjemdal sier det fortsatt er meget stor avstand mellom de rødgrønne og opposisjonen.

Høyres Ivar Kristiansen sier forhandlingene fremover vil bli langt mer krevende enn han hadde forestilt seg.

Svarer mandag

De tre opposisjonspartiene vil nå sette seg ned og studere svarene fra de rødgrønne nøyere, og gi en tilbakemelding senest mandag morgen, sier Gunnar Kvassheim.

Dette er kravene fra opposjonspartiene, minus Frp:

  • Økt forskningsinnsats. Bevilgningsnivået til fornybar energi og miljøvennlig gasskraftteknologi må økes med 600 millioner kroner i 2009 og minst ligge på samme nivå som petroleumsforskningen.
  • Kraftig bedrede rammebetingelser for ny fornybar energi innen utgangen av 2020, blant annet med støttesatser på minimum 20 øre/kWh for vindkraft.
  • Elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen
  • Økt satsing på kollektivtrafikk. Etablering av statsforetaket Transnova for å fremme og støtte introduksjon av utslippsfri teknologi i kjøretøy og 2. generasjons drivstoff. Øremerking av drivstoffavgiften.
  • Mindre utslipp fra industrien. CO2-fangst og lagring blant annet gjennom returrør for CO2 fra Grenland og CO2-håndtering ved raffineriet på Mongstad.

I tillegg er det lagt inn et krav om at det årlig settes av 3 mrd. kroner til tiltak for å bevare regnskogen.

Ingen av kravene fra opposisjonen er imidlertid absolutte, og kravene kan dermed endres i de kommende forhandlingene partiene skal ha for å enes.

Avslører ikke tilbudet

Verken opposisjonspartiene eller de rødgrønne vil gå inn i noen offentlig debatt om hvilke av de 61 kravene som er besvart og hva svarene er.

Line Henriette Holten Hjemdal nøyer seg med å si at de ikke har fått svar på alle områdene, og at hun er skuffet «over hele linja».

De tre opposisjonspartiene vil nå sette seg ned og studere svarene fra de rødgrønne nøyere, og gi en tilbakemelding i løpet av helgen eller senest mandag morgen, ifølge Gunnar Kvassheim.

Troverdighet

Høyres Ivar Kristiansen mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og de rødgrønne må gå med på en tøffere klimasatsing hjemme for å ha troverdighet under klimakonferansen på Bali.

– Forhandlingene her hjemme vil vise om vi er i stand til å fortelle resten av verden hvordan man skal navigere i disse spørsmålene, sier Kristiansen.

Står sammen

Høyre, Venstre og KrF avviser at de vil skille lag i forhandlingene på grunn av eventuelle forslag fra de rødgrønne om å finansiere klimatiltakene gjennom høyere skatter og avgifter.

– Det var ingenting i de tilbakemeldingene vi har fått i dag som splitter Høyre, Venstre og KrF på dette punktet. Her står vi skulder ved skulder, sier Hjemdal.

Kvassheim mener opposisjonens kravliste på 61 punkter fortsatt står seg godt, fire uker etter at den ble lagt fram. Han har heller ingen forståelse for at det er pengemangel som skal stå i veien for mer ambisiøse klimatiltak.

Penger ikke problemet

– Jeg tror ikke statsfinansene er denne regjeringens hovedproblem. I år er skatte- og avgiftsinntektene 40-50 milliarder høyere enn en regnet med i budsjettet. Hvert år vil regjeringen få flere titalls milliarder kroner ekstra til disposisjon på viktige oppgaver, og klimaarbeidet er vår tids viktigste arbeid, sier Kvassheim.

Regjeringspartienes forhandlingsleder, Inga Marte Thorkildsen fra SV, var forsiktig optimist etter torsdagens møte.

- Omfattende krav

– Jeg tolket stemningen som konstruktiv. Nå må opposisjonen få tid til å se på våre svar, men jeg tror vi skal klare å få til et bredt forlik, sier Thorkildsen.

Men også hun spår hard tautrekking.

– Dette er en vanskelig sak fordi opposisjonen har lagt fram veldig omfattende krav, sier Thorkildsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.